Sposoby płatności.

1. Możliwe formy płatności:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

b. płatność elektroniczna za pośrednictwem płatności online Dotpay

2. O wybranej formie płatności decyduje Kupujący w zamówieniu.

3. Towar jest wydawany Kupującemu lub osobie odbierającej zamówienie w imieniu Kupującego, wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia, wystawionego przez Kupującego. Na upoważnieniu znajdować się musi, imię i nazwisko odbierającego, oraz numer jego dowodu osobistego a także numer zamówienia i czytelny podpis Kupującego.

Załóż nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Reset hasła