Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Systematyczna konserwacja sprzętu Viessmann

Serwis Viessmann Kraków Weissa 7


Regularne kontrole urządzeń dostarczających energię do budynku są kluczowe dla zapewnienia ich niezawodnego działania i efektywności. Są nie tylko warunkiem zachowania gwarancji producenta, ale także mogą być wymogiem zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wymogami ubezpieczycieli nieruchomości.

Systematyczna inspekcja kotłów grzewczych, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych stanowi fundament bezpiecznej, efektywnej i bezawaryjnej ich eksploatacji. To kluczowy krok w optymalizacji parametrów pracy tych urządzeń, co z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji i konserwacji. Dodatkowo, umożliwiają one wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i ich naprawę, minimalizując ryzyko poważniejszych awarii.

Kocioł Grzewczy

Zgodnie z przepisami, urządzenia muszą być poddawane co najmniej raz w roku kontroli okresowej. Ta kontrola obejmuje ocenę stanu technicznego instalacji gazowej, w tym kotła gazowego. Sprawdzenie szczelności i poprawności działania kotła aby zapewnić bezpieczną eksploatację. Regularne przeglądy pomagają utrzymać wysoką wydajność kotła i minimalizują koszty ogrzewania poprzez optymalne zużycie paliwa. Dodatkowo, zapobiegają poważnym awariom i przedłużają żywotność urządzenia.

Pompa Ciepła

Pompy ciepła są uznawane za urządzenia bezobsługowe, jednak konieczne jest regularne przeprowadzanie corocznych przeglądów, podobnie jak w przypadku kotłów. Kontrola powinna być wykonywana raz w roku, zaczynając od pierwszego roku użytkowania. Prace te powinny być powierzone specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zarówno pierwsze uruchomienie, jak i przegląd, powinny być przeprowadzone przez przedstawiciela producenta lub autoryzowaną firmę serwisową. W ten sposób zapewniamy, że nasze urządzenie jest obsługiwane przez doświadczonych specjalistów z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami. Serwisant wykonujący przegląd pomp ciepła typu split, które mają układ chłodniczy podzielony na dwie jednostki, musi posiadać certyfikat I Grupy SEP w zakresie Dozoru i Eksploatacji, oraz certyfikat F-GAZ, niezbędny do sprawdzenia szczelności układu chłodniczego.

Regularne przeglądy nie ograniczają się jedynie do kotłów grzewczych, pomp ciepła. Użytkownicy domowych stacji zmiękczających wodę również powinni o nich pamiętać. Dzięki corocznemu przeglądowi zmiękczacza wody, możemy mieć pewność, że będzie on działał prawidłowo, zapewniając wodę o stałej, oczekiwanej jakości we wszystkich punktach poboru. Regularna konserwacja zmniejsza ryzyko awarii.