Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Zakup Klimatyzacji, Oświadczenie F-GAZ/ UDT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kupujący klimatyzację lub pompę ciepła bez usługi montażu muszą wskazać osobę lub przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia do obsługi i montażu urządzeń zawierających fluorowane gazy. Jest to wymóg, który ma na celu zapewnienie bezpiecznej i zgodnej z przepisami obsługi tych urządzeń oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ważne informacje dla naszych klientów:

Po zakupie klimatyzacji bez usługi montażu, prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia certyfikatu wraz z numerem uprawnień instalatora F-Gaz drogą mailową na adres: dd@ziskr.com.pl

Certyfikat ten potwierdza kwalifikacje i uprawnienia instalatora do bezpiecznego i zgodnego z przepisami montażu oraz obsługi systemów klimatyzacyjnych.